پخش عمده چای کرک

پخش عمده چای کرک

جزئیات محصول

چای کرک یک نوع چای سنتی ایرانی است که از ریشه‌های گیاهی کرک تهیه می‌شود. این گیاه در ایران و کشورهای اطراف مانند افغانستان، پاکستان و ترکیه رواج دارد و در برخی مناطق به عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چای کرک در فرآیند تهیه خود، ابتدا ریشه‌های کرک خشک شده

اشتراک گذاری